nog meer vanuit eigen kracht werken
  bewegen naar veranderingen op eigen wijze
  bewustwording van onbewuste processen
  ontspannen met taal
  meer balans tussen verstand en gevoel
  het heft in eigen handen nemen
  met plezier werken
  grenzen verkennen
  succesvol communiceren met taal

en er zijn nog meer oplossingen waar u zich op kunt richten.